Na otázku: "Co vidíš?" odpoví lidé, že koně. Já ale odpovím: "Celý svůj život!"

Profil

Osobní

Oblíbené